Detachering

Enthousiaste en betrokken (vak)leerkrachten voor het onderwijs

Goed onderwijs valt of staat bij kwalitatieve medewerkers. Om kwaliteit en onderscheidend onderwijs goed vorm te geven, is continuïteit, ervaring en deskundigheid nodig. In Opbouw detacheert enthousiaste en deskundige vakleerkrachten en groepsleerkrachten.

Vakleerkrachten

Onderwijs in bewegen draagt niet alleen bij aan het leren van fysieke vaardigheden, maar ook aan het leren van cognitieve vaardigheden en talentontwikkeling. In Opbouw hanteert voor haar visie op bewegingsonderwijs drie basisprincipes:

Kinderen leren bewegen

Kinderen succeservaringen geven

Kinderen leren samen bewegen

Door vakbekwame en energieke vakleerkrachten te detacheren vanuit onze vakgroep heeft u altijd de garantie op kwalitatieve bewegingslessen.

Lees meer over de meerwaarde, werkwijze en mogelijkheden voor bekostiging:

Leerkrachten en onderwijsspecialisten

De flexpool van In Opbouw biedt oplossingen voor personeels- en kwaliteitsvraagstukken in het primair onderwijs. Onze medewerkers zijn enthousiaste bevlogen professionals, die hun expertise en deskundigheid in willen zetten voor een waardevolle bijdrage aan uw school. Medewerkers van In Opbouw werken doorlopend aan hun ontwikkeling en deskundigheid en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.


Geen administratie en risico’s voor de school

De schoolbesturen en scholen worden bij inzet van medewerkers van In Opbouw ontzorgd van werkgeversrisico’s en administratie. In Opbouw monitort de kwaliteit en controleert of de medewerkers in het bezit zijn van de juiste bevoegdheden, verklaring omtrent gedrag en andere benodigde verplichtingen.


Goed werkgeverschap

Wij willen dat  er goede medewerkers voor het onderwijs beschikbaar blijven.  Daarom bieden wij onze medewerkers  deskundigheidsbevordering om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun bevlogenheid en kunnen wij ze op de juiste plaats op het juiste moment inzetten. Goed werkgeverschap betekent voor In Opbouw ook passende arbeidsvoorwaarden die zoveel mogelijk aansluiten bij de CAO PO.