“Life begins at the end of your comfortzone”

De particuliere school van In Opbouw is voor leerlingen die vastlopen binnen het reguliere- en/of speciale onderwijs. Er wordt onderwijs aangeboden voor leerlingen binnen het basis- en voortgezet onderwijs.
Het onderwijs wordt op maat aangeboden, waardoor zij in alle rust hun eigen kwaliteiten kunnen ontdekken en leren hoe zij die voor zichzelf kunnen gaan inzetten. Op die manier wordt het leren makkelijker en vooral ook leuker.
Soms is voor leerlingen een grote uitdaging om mee te komen in de huidige manier van onderwijs op scholen. Dit kan allerlei redenen hebben.
In Opbouw biedt daarom de particuliere school aan, leerlingen kunnen iedere schooldag terecht bij In Opbouw. Daarnaast kan er gekozen worden voor een samenwerking met de huidige school.

Deze school is kleinschalig en er is aandacht voor individu. Het is een veilige plek voor onze dochter.”

Maart 2020

Er wordt graag buiten de lijntjes gekleurd; de coaches durven anders te denken, waardoor het onderwijs er niet altijd even alledaags uitziet. De leerlingen komen op een positieve wijze in aanraking met hun eigen talenten en mogelijkheden. Op allerlei verschillende manieren wordt de leerling gemotiveerd en betrokken bij zijn/haar eigen leren.
Het doel van de school is dat leerlingen die vastlopen op hun huidige school de kans krijgen om op een andere manier te genieten van onderwijs en hun eigen leerstijl (terug)vinden.

De School van In Opbouw is een particuliere school, maar de leerling hoeft hier niet alle dagen van de week te komen. De leerling kan de school ook als een uitvalbasis gebruiken, om tijdens de drukke week bij zijn/haar eigen huidige school rust te vinden en weer orde op zake te kunnen stellen. Tijdens de inschrijving kan de leerling aangeven op welke dagen of dagdelen hij/zij kan komen. Er is dus een samenwerking met de huidige school mogelijk. Dit gaat uiteraard ten alle tijden in overleg.

De School van In Opbouw hanteert de volgende aanpak:

1. Aanmelden

Klik hier om je vrijblijvend aan te melden voor een eerste gesprek!

2. Intakegesprek

Daarna volgt het intakegesprek, waarin de leerling samen met zijn/haar ouders en de leercoach, in gesprek gaat over de leerbehoefte die er op dat moment ligt. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt met de leerling en zijn/haar ouders over hoe het leerproces gaat verlopen en waar de komende tijd op ingezet gaat worden.

3. Leerproces

Tijdens het leerproces zal de leercoach de leerling waar nodig ondersteunen. De leerling kan eigen leermateriaal van zijn huidige school meenemen, maar de School van In Opbouw biedt ook eigen leermateriaal aan. Deze keuze hierin wordt dan ook tijdens het intakegesprek goed afgestemd.

4. Coachingsgesprek

Na het leerproces zal er eens in de zoveel tijd een gesprek tussen de leerling, coach en ouders (en eventueel naar wens met de verantwoordelijke binnen de huidige school) plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt er teruggeblikt op de afgelopen periode en zal duidelijk worden of de leerling de voorafgestelde leerdoelen behaald heeft. Daarna worden er afspraken gemaakt voor de komende periode en gaat het leerproces weer verder in werking.

Nieuwsgierig geworden? Wij zijn ook nieuwsgierig naar jou!

Kom gerust even binnenlopen om te kijken hoe wij te werk gaan. Ook zonder je in te schrijven ben je altijd welkom om een dag mee te draaien.

Wat ouders zeggen over In Opbouw

“Als ouder hoef ik mijn dochter nooit meer achter de broek aan te zitten om op tijd te zijn of huiswerk te maken. Ze is hierin heel zelfstandig geworden en ontzettend gegroeid.”