Onderwijs in beweging

In Opbouw brengt onderwijs in beweging

We willen kinderen op een positieve manier in aanraking brengen met hun eigen talenten en mogelijkheden, zo worden ze zich bewust van hun kracht. Ieder kind telt en heeft de kans om zijn of haar toekomst te beïnvloeden. Door kwalitatief passend onderwijs aan kinderen te kunnen bieden kunnen we ze laten ervaren waar ze goed in zijn, ontwikkelen ze een positief zelfbeeld en gaan ze actief aan het werk met het creëren van kansen die bepalend zijn voor hun eigen toekomst. Hierbij draait het om 3 cruciale vragen ‘wie ben ik’, ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’.

School is de plek waar kinderen de meeste tijd doorbrengen, om kinderen gelijke kansen te kunnen bieden is er ongelijk onderwijs nodig. Samen met de besturen en (management)teams maken we ons hard voor kwalitatief onderscheidend onderwijs passend bij de specifieke context en ambities van de school. We werken niet van achter het bureau, maar in de school samen met het managementteam en leerkrachten. We denken in mogelijkheden en helpen elkaar om een goed voorbeeld te zijn in het creëren van kansen die bepalend zijn voor de toekomst van kinderen en van onszelf.

In Opbouw brengt beweging in onderwijs

Samen met de school bouwen aan beter onderwijs