Advies, begeleiding en coaching

Realiseren van gewenste ontwikkeling van de school, het team en het onderwijs

Leren is in het perspectief van In Opbouw een dynamische activiteit. Maak het verschil door uit de kom te springen en het onderwijs anders in te richten. Dat vraagt om anders te denken en handelen. In Opbouw staat voor onderscheidend onderwijs gebaseerd op onderzoeken, ontdekken, toepassen, ervaren en doen. Samen met het team ontwerpen we het onderwijsconcept en begeleiden we op bijpassende overtuigingen en gedrag.

“Leren is een werkwoord”, leren moet je doen.

Dit perspectief vraagt om een pro-actieve houding van de onderwijsorganisatie en alle betrokkenen. Niet reageren op wat is geweest, maar met elkaar proberen te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. We brengen samen het onderwijs in beweging als we tot in de kern durven te veranderen. Geen andere methode kiezen en hetzelfde blijven doen, maar echt een systeemwijziging maken en het fundament aanpassen. We dagen u uit om afscheid te nemen van het oude, waarbij we het goede behouden.


Efficiënter werken en het stuur in eigen handen


Coaching

Bestuurder

Als bestuurder is het soms eenzaam aan de top. Door de coaching maak je verbinding met jezelf en werk je aan eigen ambities en doelstellingen. Je leert om je beter te verbinden met de ander om zo efficiënt en doelmatig leiding te geven aan de processen in de organisatie. Het maken van verbinding geeft vertrouwen, je oogst waardering en behaalt resultaten.

Directeur

Coaching voor jou als directeur betekent meer leiding geven vanuit authenticiteit. Door meer zelfkennis en werken vanuit verbinding, ontstaat de juiste focus en balans. Je realiseert jouw ambities en doelstellingen en boekt vooruitgang met het team. Je gaat sturen op je eigen carrière en maakt onafhankelijke keuzes.

Leerkracht

De coach draagt bij aan de ontwikkeling van jouw talent als leerkracht. Je leert lesgeven vanuit zelfinzicht en regie. Je werkt efficiënter en bent bevlogen bezig met je vak. Je neemt de regie over je eigen loopbaan en maakt onafhankelijke keuzes. Uiteindelijk ervaar je minder stress en oogst je plezier en passie bij leerlingen.


In Opbouw staat voor een passende, duurzame en diepgaande verandering in het onderwijs op uw school.